Sivas'a dışarıdan gelenler 3 gün evden çıkamayacak

Sivas İl Hıfzısıhha Kurulu, yurtdışından ve il dışından kente gelen vatandaşların, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde karar aldı.


Sivas'a dışarıdan gelenler 3 gün evden çıkamayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, 04.03.2021 tarihinde Vali Salih Ayhan başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda, Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için bir takım tedbirler alındı. 

Buna göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 21569445 sayılı yazısı gereği; Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren il geneli taşınan Temel Eğitim, Ortaöğretim öğrencilerine yemekhanelerde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alınması kaydıyla yemek hizmeti verilebilmesini kararlaştırıldı. 

Ayrıca, 2.03.2021 tarih ve 2021/10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 9. Maddesinin, “Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurtdışından ve il dışından kente gelen vatandaşların, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde; köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına ’’ olarak değiştirilmesine karar verildi. 

Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.