YENİ PAZAR: İNANÇ TURİZMİ
CESUR TİMUR

CESUR TİMUR

KONUK YAZAR

YENİ PAZAR: İNANÇ TURİZMİ

08 Nisan 2019 - 08:17

İnanç turizmini İtalya çok iyi yapmaktadır. Özellikle Vatikan’ın aktif çalışmalarına katkıda da bulunarak ülke ekonomisine fazlasıyla kazanç sağlıyor.

Öte yandan uzak doğuda Budizm ülkeleri de bunu ideal şekilde yaparak oldukça maddi ve manevi çıkar elde etmektedir.

 

İnanç şehirleri denildiği zaman ülkemizde belli başlı şehirlerimiz akıllara gelmektedir. Bu şehirleri sayalım dediğimizde hemen hemen hepimiz İstanbul, Bursa ve Konya’yı saymaya başlarız. Liste devamını alır gider. Ancak bizdeki inanç daha çok Müslümanlıkla algılandığı için aklımıza Hristiyanlık veyahut diğer inançlar gelmemekte veya en son gelmektedir. Oysa dinler tarihi açısından önemli bir coğrafyayız. Ve bunu iyi işlemeliyiz turizm kalemlerinde.

 

Mardin, Hatay ve hatta İzmir Hristiyanlık için çok önemlidir. Buralarda aktif bir gayrimüslim nüfus var. Gelenek görenekleri her ne kadar bize benzese de dinleri farklı.

 

Ülkemizde dini inanç özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alınmış olması bir şans değiş aksine ciddi bir emeğin kazanımıdır.

Yazı dosyama önce inanç turizmine değinerek başlamamdaki sebep kendim Hristiyan olmam değil aksine elhamdülillah Müslümanım ancak profesyonel bir turizmciyim. Mardinli olmam bir nebze buna etki etmiş olabilir.

 

Doğup büyüdüğüm kent Mardin inan turizmine ev sahipliği yapabilecek güçtedir. Birkaç yıl öncesine gittiğimizde bunu dile getirmek bir hayli zordu. Çünkü yeteri kadar otel yoktu. Yatak sayısı oldukça azdı. Nitekim şuan Mardin’de onlarca 5 yıldız 4 yıldız ve yüzlerce butik hotel bulunuyor.

 

Konaklama açısından ciddi bir yatırımcı barındırmış olan Mardin tarihi dokusu ve aşağıda bilgilerini de paylaştığım kimi işler durumda kimi atıl durumda kilise ve manastırıyla ciddi bir destinasyon olabilecek konumdadır. Bu konuma sadece kuvvet yüklemek lazım. Devletimize düşen elbette var. Ancak bir turizmci olarak ben turizmcilerimizin buraya ilgi göstermesi ve bu konuyu gündemlerine taşıması gerektiği düşüncesindeyim.

 

Yeni ürün yelpazesi oluşturmak ve profesyonel kampanyalar yapmak açısından, İletişimci ve Halkla İlişkiler Uzmanlarından da faydalanılarak önemli başarılar yakalamak zor değil. İnsan içindekini pratiğe dökerse işlev kazandırırsa fayda sağlamış olur felsefesi ile yola çıkmak mümkün. O potansiyeli sadece Mardinli Turizmcilerden beklemek de hatadır. Tüm Turizm Yatırımcıları dâhil olabilmelidir.

 

Şimdi gelin Mardin’deki bu fikrime kaynaklık edecek olan, tarih kokan Kilise ve Manastırlara beraber göz atalım;

Mor İliye Kilisesi: Mardin Kalesindedir. 3.yüzyılda yapılmıştır.


Mar Petıus ve Pavlus Kilisesi: 1914'te Patrik 2. Abdullah döneminde Papaz Abdulmesih'in gayretleriyle Petrus ve Pavlus adına yapılmıştır. Kök boyalarla el işi baskı perdeleri mevcuttur. Bu kilisenin taş işlemeleri sadedir. Merkez Gül Mahallesindedir
 

Mat Behnam (Kırklar)Kilisesi: 5.yüzyılda yapılmıştır. Şar Mahallesindedir. Kilise üç giriş kapılı, ince taş işçiliğiyle işlenmiş Mihrapları , dört yüzyıllık ahşap Mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniş avlusu içinde çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlenmiş taş oymacılığı örneklerinin yer aldığı divan mevcuttur. 1170 yılında Kırk şehitlere ait kemikler bu kiliseye getirilmiştir. Bu gün Mardin Metropolitlik Kilisesidir. Meryem Ana Kilisesi: Savur kapı mahallesinde 1857'te ibadete açılmıştır. Yıkık yettedir. Kırmızı (Surp Kevork) Kilise: 420 yılında yapılmıştır. 10 taş sütun üzerinde inşa edilen sade, mihrabın farklı geometrik taş süslemeleriyle ayrı bir özelliği vardır. Protestan Kilisesi: Geniş bir alan üzerinde inşa edilen kilise 569 yılında yapılmıştır. 

Meryem Ana Kilisesi: Patrikhane 1860 yılında Patrik Antuan Semheri tarafindan yaptırılan kilisede; kemer, yuvarlak taş sütunlar ve avluda korkuluklar yeralır. Patriğin oturma yeri ile İncil vaiz yeri, üzüm salkımlı motiflerinin ahşap el işçiliğiyle bambaşka bir görünüm sergilemektedir. İçi 21 sütun üzerinde''Vermadun, Baharan'' Koro balkonu akustiktir. 
1895 yılında Antakya Patriği İğnatuos Benham Banni tarafından inşa edilen Patrikhane bugün müze olarak hizmet vermektedir. 
Eski Patrikhane binasının bir kısmı, İlde ana caddenin 1914-1915 yıllarında Almanların demirden yapılmış tekerlekli arabaların geçebilmesi için yapılan genişletme çalışmalarında yıkılmıştır. 1958 yılında ana cadde genişletilip Cumhuriyet Alanı ve yol bugünkü haline getirilmiştir. 

Mar Hırmıs Kilisesi: M.S.430'da yapılmıştır. 1552 yılına kadar Nasturilerin kullanımındaydı. Bu kilisede iki Metropolit Mezarı mevcuttur. 

Mar Yusuf Kilisesi: Meclis-i Mebusan Üyesi Hovsep Kazasyan'ın öncülüğünde ve Mardin Ermeni Katolik Cemeati katkılarıyla Patrik VIII. Grigoryus tarafından Mardin Metropolitliğine getirilen Melkun Nazaryan’ın görevi sırasında Mardin Surp Hovsep Kilisesinin inşaatına 1864’te başlanmış, 1894 yılında ibadete açılmıştır. Kilisenin yan tarafından Ruhbanların yeri vardır. Mimarı nam-ı değer Mimar Lole’dir. Rutubeti önlemek için kilisenin inşaatı sırasında temele tonlarca   tuz dökülmüştür. Bu usul antik çağdan gelmektedir. Tepesinde Çan Kulesi olup,  mimarisi düz damlıdır. İçi 21 sütun üzerinde “Vernadun, Baharan” Koro Balkonu akustiktir. Altı kutsal mihrabı olup, kuzeyde Horan, taş koro, güneyde Kavit,batıda Mıgırdaran, doğuda Adyan şeklinde yapılmıştır. 

Mor Şimuni Kilisesi: Eski Kale Köyünün güneybatısında yer alır. 793 yılında inşa edilmiştir. 

Mor İvennis Kilisesi: Eski kale köyünün güneydoğusunda yer alan kilise 793 yılında inşa edilmiştir. 

Mor Circis Kilisesi: Eski kale köyünün kuzeybatısında yer alan kilise 793 yılında yapılmıştır. 

Mor İliye Klisesi: Yapım tarihi bilinmeyen kilise Çiftlik Köyündedir. Kilise içerisinde yan bölümünde iki oda mevcuttur. Bu odalara geçiş çok alçak tavanlı kapıdan yapılmaktadır. Orta kısımda şifalı (ruh, sinir ve sara hastaları) taka denen bölümü sık sık ziyaret edilmektedir. 

Mor Yakup-Mor Kuryakus Kilesesi: Kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber 3.yüzyıla tarihlenen kilise Bülbül Köyündendir. 

Meryem Ana Kilisesi: Göllü Köyünde bulunan kilise yıkık haldedir. 

Mor Yuhannın Kilisesi: 370 yılında inşa edilen kilise Dereiçi (Kıllıt) Köyündedir. 

Mor Babi Kilisesi: Nusaybin Günyurdu Köyünün kuzeybatısında ve tepenin başında bulunmaktadır. Kayanın yontularak kilise inşa edilmiştir. Buralara Mağara veya Yer altı Kilisesi de denilmektedir. 

Mor Aho Kilisesi: Günyurdu Köyünün kuzeyinde tepe üzerinde bulunan kiliseye Patrik III. Yakup döneminde bazı eklemeler yapılmıştır. 

Mor Şemun Kilisesi: Günyurdu Köyünün kuzeyinde yer almaktadır.Çok eski bir tarihe sahiptir. 

Mor Yuhanna Kilisesi: Turabdin Dağının kayalık bir yamacındadır. Birçok yapıdan oluşmaktadır. Mor Evgin Manastırına 5 km. uzaklıkta olup, yaya olarak gidilebilmektedir.

Merkez İlçeye bağlı Bülbül Köyünde Mor Stefanos, Teodoros Kilisesi ve Meryem Ana Kilisesi, 

Midyat Merkezinde: Protestan, Mar Şumune, Mor Barsavmo, Mor Ahısnoyo,Mor Şarbe, Meryem Ana Kiliseleri 
Ömerli Merkezinde: ise Mor Cırcıs Kilisesi, Savur Merkezinde Mor Yuhanın Kilisesi (370 yılında) vardır.

 

Deyrul Zafaran Manastırı (Mor Hananya):Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryani Kilisesi’nin önemli merkezlerinden biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeriydi.

 

Manastır, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, şirin bir dağ yamacın da, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen Manastır’ın adeta tek bir zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyor.

Manastır, Milattan önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi.

 

Bu nedenle Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak bilini- yordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra Ma-nastır onun adıyla, Mor Hananyo Manastırı olarak bilindi. 15. yüzyıldan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Dey- rulzafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı.

 

Kubbeleri, kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç ve dış mekanlardaki taş nakışları ile insanın ilgisini çeken Deyrulzafaran Manastırı, uzun tarihi boyunca Süryani Kilisesi’nin dini eğitim merkezlerinden biriydi. Bölgeye ilk matbaayı getiren kişi de yine bu Manastır’da patriklik yapan ve 1895’te vefat eden 4. Petrus’tur. 1874 yılında İngiltere’ye yaptığı bir ziyaret sırasında satın aldığı matbaayı 1876 yılında Manastır’a getirtti. Matbaada 1969 yılına kadar başta Süryanice olmak üzere Arapça, Osmanlıca ve Türkçe kitaplar ile 1953’e kadar Öz Hikmet adında aylık bir dergi basılıyordu. Matbaadan geriye kalan parçaların bir kısmı Manastır’da diğer bir kısmı da Mardin’deki Kırklar Kilisesi’nde sergilenmektedir.

Manastır bugün de Süryani Kilisesi’nin önemli dini merkezlerinden biridir.

 

Böyle bir kente sahipsek neden denemiyoruz?

Bu yazı 564 defa okunmuştur .

YORUMLAR

 • 3 Yorum
 • Asuman Bayrakçı Kılıç
  10 ay önce
  Yüreğinize sağlık. Mardini görmeye mutlaka gideceğim
 • Faruk
  10 ay önce
  Yerelin sahiplenmesi şart. Güzel bir yazı hem bilgilendirici hemde düşünmeye neler yapabilirize sevk eden bir yazı olmuş
 • M.Kemal uncu
  10 ay önce
  Değerli Dostum bu güzel anlatım ve düşüncelerini takdir ediyorum. Ancak bu anlatım ve düşüncelerini sadece kiliselere ayırman biraz düşündürücü. Tarih kokan mardinimiz sadece kiliselerden ibaret deyildir.selam

Son Yazılar