1200 yataklı otel ve 18 delikli golf sahası icradan satılık

1200 yataklı otel ve 18 delikli golf sahası icradan satılık

Antalya'da ünlü turizm grubuna ait Lykia World oteli ve 18 delikli golf sahası icradan satışa çıkarıldı.

29 Haziran 2020 - 17:49 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 - 13:15

Manavgat 2.İcra Dairesi tarafından satışa çıkartılan kompleks bünyesinde 1200 yataklı Lykia World otel ile 18 delikli Links Golf Antalya bulunuyor.

360 milyon lira muhammen bedeli ile satışa çıkartılan kompleksin ilk ihalesi 17 Ağustos'ta Manavgat Adliye Sarayı C Kapısı Tarafında Kurulu Satış Salonu'nda yapılacak.  İhale ilanı  şöyle:

 

T.C.
MANAVGAT
2. İCRA DAİRESİ
2014/150 TLMT.
TAŞINMAZIN(Daimi ve Müstakil Üst Hakkı) AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen Daimi ve Müstakil Hak niteliğindeki üst(irtifak) hakkın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : ÜZERİNDE DAİMİ VE MÜSTAKİL HAK NİTELİĞİNDEKİ ÜST HAKKI BULUNAN TAŞINMAZLARIN
TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ : 
Antalya ili, Manavgat İlçesi, Denizkent Mahallesi, Larmaköyiçi Mevkiinde kain, 103 ada 1 parsel (Eski 498), 102 ada 187 (eski 980 parsel),102 ada 143 (eski 1022 parsel), 102 ada 138 parsel (eski 1025 parsel) , 102 ada 142 parsel (eski 1023 parsel),102 ada 186 parsel (eski 1041 parsel), 106 ada 1 nolu (eski 634 parsel) parsellerin tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup taşınmazlar üzerindeki 14.05.1998 tarihinden 14.02.2053 tarihine kadar süreli Daimi ve Müstakil Hak niteliğindeki üst(irtifak) hakkına konu, birbirine komşu ve ekonomik bütünlük arz eden Otel Kompleksi, Misafirhaneleri ve Villa Apartlardan oluşan betonarme bina, tesis, müştemilat ve muhtesat.
Üst Hakkı Tahsis Yılı Başlangıcı : 14/05/1998
Toplam Tahsis Süresi( 55 Yıl) : 14/02/2053
Taşınmaz 1998 yılında tescil edilmiş olup, 22 tahsis yılı geçmiş, daha 33 yıl tahsisli kullanım hakkı vardır.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,102 ada 187 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 300.000,00 m2 yüzölçümünde, “Otel Kompleksi, Misafirhaneleri ve 9 Adet Villa Aparttan Oluşan Betonarme Bina” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 266 sayfasında kayıtlıdır.
Beyan: Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve Taşağıl Belediyesi turizm tesis alanıdır. 10.08.2007 tarih ve 7944 yevmiye no.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,102 ada 186 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 376.767,78 m2 yüzölçümünde, “Otel Kompleksi, Misafirhaneleri ve 7 Adet Villadan Oluşan Betonarme Bina” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 286 sayfasında kayıtlıdır.
Beyan: Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve Taşağıl Belediyesi turizm tesis alanıdır. 10.08.2007 tarih ve 7944 yevmiye no.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,106 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 51.261,06 m2 yüzölçümünde, “208 sahifedeki gayrimenkule ait müstakil ve daimi hak” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 296 sayfasında kayıtlıdır.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,103 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 4.214,6 3m2 yüzölçümünde, “204 sahifedeki gayrimenkule ait müstakil ve daimi hak” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 291 sayfasında kayıtlıdır.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,102 ada 143 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 79,45 m2 yüzölçümünde, “146 sahifedeki gayrimenkule ait müstakil ve daimi hak” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 271 sayfasında kayıtlıdır.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,102 ada 142 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 6.843,99 m2 yüzölçümünde, “145 sahifedeki gayrimenkule ait müstakil ve daimi hak” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 276 sayfasında kayıtlıdır.
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizkent Mahallesi,102 ada 138 parsel numaralı taşınmaz üzerinde kurulu bulunan daimi ve müstakil hak niteliğindeki üst hakkı “14.05.1998 tarihinden itibaren 14.02.2053 tarihine kadar” süre ile 0879,10 m2 yüzölçümünde, “141 sahifedeki gayrimenkule ait müstakil ve daimi hak” vasfında “borçlu şirket” adına tapunun 3 cilt 281 sayfasında kayıtlıdır.
İMAR DURUMU
Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.07.2018 tarih ve E.14645 sayılı yazısına göre satışa konu taşınmazlardan;
* 102 ada 186 parsel, 102 ada 187 parsel, 102 ada 143 parsel, 102 ada 142 parsel, 102 ada 138 parsel, 103 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli borçlu şirket Golf Konaklama Alanı İmar Planı Değişikliği kapsamında ‘’Golf ve Konaklama Alanı’’ içerisinde kalmakta,
* 106 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ise bir kısmı 1/1000 ölçekli borçlu şirket Golf Konaklama Alanı İmar Planı Değişikliği kapsamında ‘’Golf ve Konaklama Alanı’’ içerisinde kalmakta, bir kısmı da 1/25.000 ölçekli Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Revizyonunda ‘’Kırsal Gelişme Alanı, Kırsal Yerleşim Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alan ve Hassas (A) Zonu Alanları’’ içerisinde kalmaktadır.
TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU
Satışa konu tesis Manavgat-Antalya Karayolunun deniz tarafında, Köprüçay isimli akarsuyun doğu yakasında kalmaktadır. Denizyaka Mahallesi sınırlarındaki tesis yaklaşık 118.000 m² araziye kuruludur. Tesis birbirine komşu farklı parseller üzerine inşa edilmiş ve faaliyet göstermektedir. Tesiste iki ana faaliyet kolu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yataklı turizm tesisi işletmeciliği, diğeri ise golf oyunu oynayacaklara saha ve ekipman temini şeklindedir. Tesisin dış cepheleri farklı farklı malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Her bir blok farklı tematik şekilde oluşturulmuş, kiminde ahşap giydirmeler, kiminde doğal taş malzeme, kiminde ise kompozit vb. sentetik malzemeler tercih edilmiştir. Tesisin merkezinde otel odalarının bulunduğu bloklar bulunmaktadır. Bunun güneyinde yani Akdeniz’e bakan cephesinde havuzlar, bahçe, plaj üniteleri vb. alanlar oluşturulmuştur. Golf sahaları tesisin doğu ve kuzey batısında bulunmaktadır. Tesisin doğusundaki usta oyunculara hizmet veren 18 delikli bir sahadır. Kuzeybatısındaki saha ise öğrenme aşamasındakilere hizmet veren pratik yapma alanıdır. Otel lojmanları ise tesisin yine kuzey batısında kalmaktadır. Prefabrik lojman ve betonarme lojman olarak 2 farklı şekilde inşa edilmiştir. Arazinin en batısında ise otel ve şantiye zamanının depoları ve prefabrik yapılar inşa edilmiştir. Bu bölgede tenis sahaları, okçuluk, futbol ve basketbol gibi aktivite alanları da bulunmaktadır. Otele girişi kuzey yönünden sıcak asfalt yol ile sağlanmaktadır. Büyük bir karşılama takı ile tesise girildiğinde, yolların granit küp taş, kaldırımların beton malzeme ile inşa edildiği görülmektedir. Bunlardan başka giriş kısmının peyzaj ve ışıklandırmasının tam olduğu söylenebilir. Otelin inşaat alanları (yollar, otel binaları, lojmanlar, havuzlar vs.) dışında, doğusunda kalan büyük bölümü (takriben 550.000m²) ve nizamiye girişinden itibaren hemen yolun batısında ve yerleşim alanının kuzey batı bölümünü oluşturan yaklaşık 40.000 m² bölüm Golf sahası olarak düzenlenmiş ve halen bu amaçla kullanılmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan Links Golf 18 Delikli, 6950 metre uzunluğunda 72 par'lık bir alana yayılmıştır. 18 delikli tesis golf terminolojisinde "Denize sıfır golf tesisi" olarak adlandırılan "Links Saha" da deniz manzarasına karşı golf oynama imkanı sunmaktadır. Likya Links Antalya, Golf World dergisi tarafından dünyadaki 35 bin golf sahası arasında ilk yüze seçilmiştir.Golf sahası çim tepeciklerinden oluşmaktadır. Çim konusunda ise daha çok o yerin klimasına uygun varyeteler seçilmelidir. Antalya için Golf sahasının tamamı yıl boyunca yeşil kalabilen bermuda çimi kullanılmaktadır. İyi bakılırsa bu çimler on yıllarca kullanılabilecek özelliktedir. Mevcut haliyle sulama ve biçme işlemlerinin düzenli yapıldığı görülmüştür. Bu bölgede sulamaya en çok Haziran-Ekim döneminde ihtiyaç duyulacaktır. 18 delikli bir sahada yaklaşık 2250-2500 m3 arası su kullanılmaktadır. İhtiyaç duyulan bu sulama suyu da batısındaki Köprüçay ırmağından pompajla taşınmaktadır. Özellikle golf sahasının Doğu bölümünde bu saha içinde 40-50 yaş üzeri 1 adet Harnup ağacı, 3 zeytin ve 1 adet dut ağacı mevcuttur. Yine 634 nolu parselin golf sahası dışında (doğusunda) kalan kısmında, köy evlerinin arasında dağınık dikilmiş 6-10 yıllık 50 zeytin, 12 dut, 5 incir ağacı dikilidir. Bu ağaçların bulunduğu bölüm ile golf sahası arasında tel çit ve toprak yol bulunmaktadır.Otelin bulunduğu taşınmazlarda inşaat alanları (yollar, havuzlar, otel binaları, villalar, golf kulübü, personel lojmanları vs.), ve golf sahaları dışında kalan büyük bölümünde de peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Bu peyzaj düzenlemesi yapılan bölümler içerisinde 50 adet Andız, 750 ad Fıstık Çamı, 100 Sedir, 250 adet doğal büyümüş yaşlı K.Çam ağacı, 350 adet Selvi ve Mazı, 350 ad. Bodur Ardıç, 50 adet bodur çam olmak üzere toplam 1900 adet İğne yapraklı ağaç, 120 ad. Tesbih ağacı, 10 Çınar, 100 Akasya, 2 Harnup, 30 Zeytin ve 138 adet diğerleri olmak üzere toplam 400 adet geniş yapraklı ağaç, 1000 üzerinde Zakkum olmak üzere toplam 1360 adet çalı tipi süs bitkisi, 310 adet 3-5 m boylu Palmiye, 120 adet 1-3 m Bolu Hurma, 40 adet Kaktüs dikili olduğu tespit edilmiştir. Otelin genel peyzaj tasarımında da golf konsepti deva ettirilmiştir. Aynı zamanda bir dikey bahçe olan giriş kapısından çocuk oyun alanına kadar golf konsepti yansıtılmıştır. Otelin içinde bir sanatçılar sokağı tasarlanmıştır. Sokağa girdiğinizde sahne, yarı açıkyeme içme mekanları, sazlık havuzları mevcuttur. Otelin güneyinde bulunan ana yüzme havuzu seramikleri de golf toplarının formlarından esinlenilmiş, farklı büyüklüklerdeki dairelerden oluşmaktadır. Geniş çim boşluklarda sis tepeleri tasarlanmıştır. Köprüçay havuzu ile su üzerinde yemek yeme aktivitesi düşünülmüş, çocuklar için çocuk cenneti tasarlanmıştır. Sneack barlar, çatı bahçeleri, pergolalar, yoga deckleri, sahil obaları, diğer peyzaj elemanları mevcuttur.
YAPILARIN KULLANIMLARI ve GENEL ALANLARI / MEKANLARI
ANA RESEPSİYON: Odalara gelecek kişilerin ilk karşılandığı mekandır. Bu mekanın dışında büyükçe bir tak bulunmakta, bunun altı ise granit küp taş ile kaplanmış vaziyettedir. Tak ahşap kaplı ve ışıklandırması tamdır. İçeriye girildiğinde duvar kaplamalarında mermer, CNC'den geçmiş kompozit ve sıva malzemelerinin, zeminde ebatlı ve desenli mermer ve halı malzemelerinin, tavanda çelik konstrüksiyon ve cam malzemeleri ile akustik açıdan rezonatörlerin kullanıldığı görülmektedir.
SULTAN LOUNGE: Zemini mermer+ahşap+halı malzemeden, yüksek masa ve sandalyelerle oluşturulmuştur. Ortada bir bar tezgahı bulunmaktadır. Barın tezgahı granit ve gövdesi ise ahşap paslanmaz malzemedendir.
RESTORANLAR:Rapsody Restoran : Zemini mermer, masaların üzeri granit malzemeden, duvarları sıva+mozaik malzemedendir. SalleSherezade: Zemini mermer malzemeyle, duvarlar mermer+ahşap malzemeyle, tavanı alçıpan+boya, doğramaları ise temperli cam malzemeyle oluşturulmuştur. SalleDerviche :İçerisi Mevlana temalıdır. Zemini mermer, duvarları cam, mermer ve kompozit malzemeden ve tefrişi tamdır.SalleDansör :Diğer restoranlarla iç içe konuma sahiptir. Salle Musiki: Zemini mermer, duvarları mermer +alçıpan, tavanı alçıpan + CNC, vitrini ise katlanır cam malzemedendir. Adalya Beach Restoran :Sahil kısmında bulunmaktadır. Gerdirme branda gölgelik için konstrüksiyon ve halatları mevcuttur. Yerler kompozit ahşap kaplanmış vaziyette ve aydınlatması yeterlidir. Teppanyaki Restoran : Çevresi açık, bina altına kurulu şekilde, zemini seramik ve ahşap malzemeden, villalar tarafına bakan sahnesi mevcut bir mekandır.Oryantalist Special Restoran: Zeminde seramik+halı malzemeler kullanılmıştır. İçinde servis büfesi vb. tefrişatlar mevcuttur. Girişi temperli cam malzeme ile sağlanmıştır.
BARLAR:Links Bar : Tesisin golf sahasına hizmet veren kısmında bulunmaktadır. Zemini mermer ve parke malzemeleriyle, bar tezgahı mermer malzemeyle, barın gövdesi ise ahşap malzemeyle oluşturulmuştur. Le Pasha Bar: Resepsiyon bölümünün batısında iç içe mekanlar olarak meydana getirilmiştir. Zeminde parke tavanda alçıpan malzeme kullanılmıştır. İsimsiz : Resepsiyondan bahçeye inen yol üzerinde tavanı ahşap tonoz şeklinde, şömineli, bir cephesi Manavgat Taşı kaplanmış, havalandırması vantilatör ve cebri olarak sağlanan, zeminde karo malzeme doğramalarda alüminyum malzeme kullanılmış bir mekandır. Tefrişi tam vaziyettedir. İsimsiz : Villalar bölgesine bakan ara kat şeklinde mekana kurulmuş bir mekandır.Ortasında bir bar tezgahı bulunmaktadır. İstanbluBar:Bahçe kotunda kurulu vaziyettedir.Bar gövdesi motifli cam malzemedendir.
TİYATRO VE TOPLANTI SALONLARI :Topkapı Tiyatro Salonu : Zemini halı kaplanmış, oturma yerleri amfi tiyatro şeklinde eğimli, duvarları vinil kağıt, sahnesi ahşap malzemeden, ışıklandırması doğal ve elektrikli, tavanda rezonatörler mevcut ve dekorlu vaziyettedir. Amfi Tiyatro :Oturma yerleri beyaz mozaik, zemini 10x10 traverten, 16 basamak ve oturma sıralı, ışıklandırma ve ses düzeni bulunmayan, sahne arkası Topkapı Tiyatronun da arkası olacak şekilde inşa edilmiştir.Bilardo Salonu : Zemini mermer malzeme ile kaplanmış, doğramalarda jaluzi bulunan karolajlı alçıpan ve ahşap tavanlı bir mekandır. Kendisine ait bir barı ve deposu bulunmaktadır. İçerisinde 1 adet 3 top ve 2 adet Amerikan Bilardo masası ile müzik kutusu bulunmaktadır. Oyun Salonu (Pass World) : içerisinde çeşitli oyun ekipmanları bulunmaktadır. Zeminde pvc döşeme malzemesi kullanılmıştır.
BOWLİNG SALONU :6 kulvarlıdır. Zemini halı ve parke kaplanmış vaziyettedir.
OKUMA SALONU: Sanat Galerisi yanındadır. Mermer zemini ile patlatma traverten+alçı+boya duvarları mevcuttur.
BAHÇE: Bahçe genel anlamda bakımlı, yürüme yolları, aydınlatma ekipmanları ve yangın hidrantları yeterli düzeydedir. Bahçede, Etkinlik Alanı, Oturma Grupları ve Flaying Trapez, Team Sports, Fitness Center, Sahil Ünitelerimevcuttur.
MİNİ KLÜP:Çocuklar için aktivite salonu olarak oluşturulmuştur. Zemini pvc, duvarları resim+alçı ve boya şeklindedir. WC si içerisinde ve tefrişi tamdır.
PETİTE KLÜP: Tavanı alçıpan, zeminleri pvc kaplı olup, içerisinde aktivite elemanları, çocuklar için mutfak vs. bulunmaktadır.
ANA HAVUZ:Zemini seramik malzemeden imal edilmiştir. Çocuk ve büyük havuzu şeklindedir. İçerisinde ahşap asma köprü bulunmaktadır.
BOSHPORUS POOL: Mekan kapalı bir havuzdur. Bina altında bulunmakta olup çocuk ve büyük havuzları yan yana olarak inşa edilmiştir. 5x5 karolajlı seramik ve dinlenme yerleri ebatlı mermer malzemedendir. Havalandırma, ışıklandırma ve yangın tesisatları mevcuttur.
PİSCİNE POOL:Çocuklar için kaydıraklı havuz ve büyük havuzu çeklinde yan yana inşa edilmiş vaziyettedir.
CARİTA: İçerisinde masaj salonu+Japon havuzu+dinlenme salonları bulunan bir mekandır.
KAYDIRAKLI HAVUZ: 5 yollu kaydırağı bulunmaktadır. Tesis binalarının en batısında bulunmaktadır. İçerisi havuz seramiği ile kaplanmış dışarısı ise seramik+çim kaplanmış vaziyettedir. Bu alanın çevresi çelik hasırlı tel çitile çevrilmiş durumdadır.
HAMAM+SAUNA+KAPALI HAVUZ: Yapı villalar ile teras evler olarak adlandırılmış yapıların ortasında, bahçe yürüyüş yolunun batısında kalmaktadır.Yoldan girildiğinde içerisindeki mekanlar aşağıdaki gibidir.Kapalı Havuz: Çelik yapı şeklinde inşa edilmiş ve ahşap kaplanmış çevresi pencereli ve üzeri kapalı bir yapıdır. Hamam-Tip.1 : 2 adet hamam yapısı olup birbirlerinin benzeridirler. Malzeme olarak beyaz mermer (Bilecik, Marmara vb.) kullanılmıştır. Hamam-Tip.2 : Beyaz ve siyah mermerler karışık olarak kullanılmıştır. Aydınlatma cam tavandan doğal ve elektrikli olarak sağlanmaktadır. Sauna: 4 Adet sauna yapısı çeşitli yerlerde bulunmaktadır. Tipik özelliklerde ve çeşitli kapasitelerdedir. Buhar Odası : 1 Adet buhar odası bulunmaktadır. Duş&WC Bölümleri : Mekan içerisinde bu eklentiler de bulunmaktadır.
OKÇULUK ALANI:Tesisin kuzey batısında pratik yapılan golf sahasının devamında bulunmaktadır.
TENİS SAHALARI: Tesisin kuzey batısında bulunmaktadırlar. Toplamda 12 adet tenis kortu bulunmaktadır. Çevreleri 40x40 izolalı örgü tel ile çevrilmiş durumdadır.
BASKETBOL SAHASI : Çevre düzenlemesi tenis sahaları gibi olup 1 adettir.
FUTBOL SAHASI : 1 adettir. Mini sahadır.
ODALAR: BİNLİ ODALAR : En alt katında fitnes ve spa bölümleri bulunmaktadır. Kalan 4 kat ise oda olarak kullanılmaktadır. Toplamda 6 kattır. Cephede ahşap pergole ve güneş kırıcılar, ahşap panjurlar, metal çatı örtüsü kullanılmıştır. Bu kısımda 10 Adet Superrior Teras Odası ve 16 Adet Standart Teras Odası bulunmaktadır. İKİBİNLİ ODALAR:Dış cephesi andazit+sıva+alüminyum +ahşap malzemeler kullanılmış, alüminyum doğramalı, metal çatılı bloktur. Alttan 2 katı restoran ve genel kullanım alanı şeklinde, 2. ve 3. katlar dubleks oda şeklinde kullanılmaktadır. Bloğun güneyinde bambu güneş kırıcılar, zemininde seramik+ahşap malzeme kullanılmıştır. ÜÇBİNLİ ODALAR :Teras şeklinde inşa edilmiştir. Cephede ahşap pergoleler, sıva, cam, alüminyum doğrama malzemeleri göze çarpmaktadır. Çatısı alüminyum çatı malzemesinden inşa edilmiştir. 5 katlı olarak inşa edilmiştir. DÖRTBİNLİ ODALAR : Cephede ahşap, sıva ve alüminyum doğrama malzemeler kullanılmıştır.3 katlı ve trapez sac çatı malzemesi ile inşa edilmiştir. Bu kısımda 25 adet bir tip ve 34 adet bir tip bulunmaktadır. BEŞBİNLİ ODALAR : 2 katlı, tonoz çatılı, cephede brüt beton, sıva, alüminyum doğrama ve ahşap güneş kırıcı malzeme kullanılmış bloktur. Bu kısımda 40 adet tek tip bulunmaktadır. ALTIBİNLİ ODALAR : Betonarme tarzda inşa edilmiştir. 3 katlı, balkonları ahşap giydirmeli alüminyum doğramalı, önünde havuz bulunan bir bloktur. Havuz çevresinde ahşap, dolomit vb. malzemelerle peyzaj çalışması yapılmıştır.20 dubleks ve 10 süit oda bu blokta bulunmaktadır. Süit odalar en üsttekiler olup, buralarda ahşap güneş kırıcılar kullanılmıştır.Bloğun çatı örtüsü metaldir. YEDİBİNLİ ODALAR : Dış cephesi ahşap panjurlu, balkonları lamine cam malzemeden ve tutamakları ahşap görünümlüdür. 4 katlı ve metal çatılıdır. Blokta Golf oda ismi verilmiş 93 oda bulunmaktadır. MAVİ LOUNGE (VİLLALAR) (SEKİZBİNLİ ODALAR) : Tesisin en doğusunda bulunan 16 adet villadan ibarettir. Villaların dışı yani çevreleri hazır tel çit ve limoni servi vb. ağaçlarla çevrilidir. Villalar 2 katlı dış cephesi ahşap kaplanmış vaziyette, metal çatılı binalardır. Balkon korkulukları lamine cam malzemeden olan villaların kendisine özel havuzları bulunmaktadır. Kira Elde edilebilecek Mekanlar :ProShop, Araç kiralama standı, Hediyelikçi, Dükkan, Dükkan, Dükkan, Dükkan, Sanat Galerisi, Fotoğrafçı, Derici, Dükkan, Kuyumcu, Dükkan.
GOLF SAHASI İŞLETMESİ: Saha otel binasının doğusunda bulunmaktadır. Bölgedeki hakim rüzgar yönleri olan güney ve kuzeyden rüzgarı sıkıntısızca almaktadır. İçerisinde yürüyüş ve golf arabalarının seyrine uygun olarak beton ve düzeltilmiş toprak yollar mevcuttur.18 delikli olan saha zemini engebelerle doludur. Bir golf sahası da tesisin kuzey-kuzeybatı istikametinde bulunmaktadır ki bu kısım daha çok acemiler için tasarlanmış vaziyettedir.
LOJMANLAR:Lojmanlar betonarme ve kalıcı ile prefabrik yapı olarak iki farklı tarzda inşa edilmiştir.Betonarme Lojmanlar : Bloklar ana binanın kuzey batısında kalmaktadır. Dışı sıva+boyalı, kiremit çatılı ve alüminyum doğramalı şekilde inşa edilmiştir. Kat adedi 3 ve 4 kat şeklinde kademeli olarak inşa edilmiştir. Prefabrik Lojmanlar : Prefabrik yapılar şeklinde,diğer lojmanların batısında tek katlı ve trapez sac malzemeden çatılı şekilde inşa edilmiştir. 4 lü girişi olan tipteki prefabrik elemanlardan 8 adet, 3 lü tüptekilerden ise 4 adet bulunmaktadır.
DIŞ DEPOLAR VE DİĞER MÜŞTEMİLAT: Bu kısımların büyük çoğunluğu tesisin kuzeybatı ve batı cephesinde toplanmıştır.Bunların detayı aşağıda belirtilmiştir; SERA YAPILARI: 3 adet olup, profesyonel tarzda çelik karkas üzeri naylon kaplanmış olarak inşa edilmiştir. Yaklaşık miktarı 600 m2 dir. PREFABRİK OFİS/DEPO YAPISI: Prefabrik tarzda, çatısı trapez sac malzeme ile kapatılmış, doğramaları PVC be zemini ise paledyen malzemeli şekildedir. Konteyner ofisler 2 adet olup çatısız ve sac kaplı şekildedir. DEPO: Sürgülü kapılı ve çatısı ile cepheleri poliüretanlı sandviç panel şeklindedir. Yukarıda sayılı yapıların ortak cepheleri betonlanmış vaziyettedir. Otopark, bakımhane vb.amaçlarla da kullanılmaktadır.
ARITMA TESİSİ: 4 adet bina ve 4 bölmeli havuzdan oluşmaktadır. Tesisin 1 adet de trafosu bulunmaktadır.
ISITMA ÜNİTESİ:Tesisin batısında bulunmaktadır.
KONYTEYNER WC: 1 adet olup konteyner şeklindedir.
MEKANİK DONANIM: Otel bünyesinde sıcak su tedariği, ısıtma – soğutma, havalandırma, havuz makine daireleri, asansörler ve temiz su -pis su tesisat sistemleri faal durumda olmakla beraber mekanik ve elektrik tesisatın tamamiyle revizyon gerektirdiği görülmektedir. Genel mekanlar ve odalarda yangın alarm sistemleri ve sprinkerli yangın söndürme tesisatları mevcuttur. Kazan dairesinde kurulu 3 adet çiller grubu otel odaları ve villa odalarında bulunan fancoiller aracılığı ile ısıtma ve soğutma işlevini yerine getirmektedir. Sıcak su LNG sıvı yakıtlı iki adet viessman kazan vasıtası ile tedarik edilmektedir.Ayrıca klima santralleri techiz edilerek otel iklimlendirme şartları sağlanmaktadır.Gün ısı sistemi kurulu değildir.
1-Kazan dairesi:Çiller grupları, sıcak su boylerleri, sıcak su kazanları, pompa üniteleri ve elektrik panoları, 2-Trafolar ve jeneratörler:2000 KVA lık 2 adet OG trafo, 2007 model 2 adet Caterpıllar marka 1100 KVA kabinli otomatik dizel jeneratör ve takribi 6 tonluk motorin tankı, 3-Akpet LNG dolum istasyonu, 4-Su arıtma/yumuşatma tesisi ve yangın pompa ve yangın jenetarörü tesisatı, 5-Kademe atölyesi Akaryakıt istasyonu, tamir atölyesi,6-Takribi 35 adet kısmen faal akülü golf arabası, 2 adet traktör ve 1 adet traktör yükleyici, çim biçme makinaları, Arıtma tesisi, 7-Çamaşırhane: Sanayi tipi çamaşır ve kurutma makinaları, ütüler,8-Soğuk odalar:+/- derece ayarlamalı takribi 25 adet soğuk oda, 9-Mutfak grupları:Fırınlar, soğuk odalar, paslanmaz çelik mutfak tezgahları,konveyörlü bulaşık makinaları, mutfak makinaları ve araç gereçleri,10-Su kaydırağı havuzu ve makine dairesi, 11-Büyük havuz ve makina dairesi:Tesis bünyesinde toplamda 45 adet havuz mevcuttur, bunların 3 adeti büyük havuz, 2 adeti orta havuz, 1 adeti kaydırak havuzu, 3 adeti çocuk havuzu, 32 adeti villa havuzu ve 2 adeti süs havuzudur.Süs havuzları hariç olmak üzere havuzlara ait makine daireleri mevcuttur. 12-Asansörler: Tesiste toplamda 25 adet asansör mevcut olup, bunları 16 adeti misafir, 9 adeti personel asansörüdür.Asansörler Mitsubishi marka olup, faal durumdadır. 13-Odalar: Tesiste 5 tip oda mevcuttur.Bunlar, family, familysuit, normal suit, standart ve villa odalarıdır.Her bir odada TV, mini bar ve değerli eşya kasası olup, sprinker tipi yangın söndürme ve duman dedektörleri ile techizedilmiştir.Odaların temiz su ve pis su tesisatları ve ekipmanları faal durumdadır.Fancoil sistemine ilave olarak odalarda tavan tipi vantilatör mevcuttur.14-Klima santralleri:Genel mekanların iklimlendirmeleri amacı klima santrali ve havalandırma amaçlı egzos fanları tesis edilmiştir. 15-Marangoz atölyesi:Marangoz makinaları ve malzemeleri ihtiva eden imalat ve onarım atelyesi,
ELEKTRİK SİSTEMLERİNDEKİ GENEL DURUM: Trafolardan Beslenen yukarıda ifade edilen panolardan Otel alanı içerisindeki bütün bağımsız bölümler;otel odaları,ortak kullanım alanları beslenmektedir. Tüm bağımsız bölümlerde kat ve oda dağıtım panoları mevcuttur.Aydınlatma sistemleri, Yangın Alarm sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Bilgi İşlem İnternet sistemleri, Çevre Aydınlatma Sistemleri, Asansör Sistemleri, Kapı Kilitleme Kart Sistemleri, Ses Sistemleri ,Isıtma Soğutma Sistemleri, Bilgisayar donanımları, Paratoner sistemleri ,Merkezi TV Anten sistemleri, Lokal telefon sistemleri, Güvenlik Kameraları , Data Hatları mevcut olup çalışır durumdadır. Telefon Santrali yerinde görülememiştir.Bağımsız bölümler ve ortak kullanım alanlarındaki Vantilatör, Priz-data-anahtarlar, tavan duvar duş vb aydınlatma armatürleri spotlar aplikler , telefon makineleri, ısı ayar anahtarları, TV’ler, kapalı mekanyangın algılama sistemleri, mini barlar mevcut olup çalışır vaziyettedir. Çevre Aydınlatmaları genel olarak 5 metrelik boru tipi direkler üzerindeki armatürlerle sağlanmıştır. Yürüyüş yolları, havuz restaurant gibi yoğun kullanımı bulunan yerlerde zemine gömme değişik renk veren farklı özelliklerde armatürler ile dekoratif olarak aydınlatılmıştır.
2.- Antalya ili, Manavgat İlçesi, Denizkent Mahallesi, Larmaköyiçi Mevkkinde kain, 103 ada 1 parsel (Eski 498), 102 ada 187 (eski 980 parsel),102 ada 143 (eski 1022 parsel), 102 ada 138 parsel (eski 1025 parsel) , 102 ada 142 parsel (eski 1023 parsel),102 ada 186 parsel (eski 1041 parsel), 106 ada 1 nolu (eski 634 parsel) parsellerin tamamı Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, satışa konu taşınmazlar 14.05.1998 tarihinden 14.02.2053 tarihine kadar süreliDaimi ve Müstakil Hak niteliğindeki üst (irtifak) hakkına istinaden işbu parseller üzerine yapılmıştır. Üst hakkı 1998 yılında tescil edilmiş olup, 22 tahsis yılı geçmiş, daha 33 yıl tahsisli kullanım hakkı vardır. Parseller birbirine komşu ve ekonomik bütünlük arz ettiğinden borçlu şirket adına tapuya kayıtlı şekliyle üzerindeki Otel Kompleksi, Misafirhaneleri ve 9 Adet Villa Aparttan oluşan betonarme bina, tesis, müştemilat ve muhtesatınbir bütün olarak satışı yapılacaktır.
3- Müdürlüğümüz dosyasında mübrez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 16/04/2020 tarihli 42418407-306.03[071280009]-E.309210 sayılı yazısı gereğince;
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin"Kullanım Bedeli" başlıklı 21inci maddesinin yedinci fıkrasında,"Kullanım bedellerinin iki yıl üst üste ve yatırımcıya ödeme için verilecek bir aylık süre içinde ödenmemesi halinde kesin tahsis ve tapuya tescil edilen irtifak hakkı iptal edilerek hak tapudan terkin edilir. Bu durumda arazi üzerindeki her tür yapı ve tesis bedelsiz olarak Hazineye intikal eder.Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez"hükmü,yine aynı Yönetmeliğin 24üncü maddesinin birinci fıkrasında,"Tahsis koşullarına, irtifak hakkı, kiralama veya kullanma izni sözleşmelerine aykırı davrananların kesin tahsisleri ve sözleşmeleri iptal edilir. Bu durumda yatırımcıların tüm hakları sona erer, taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler müştemilatları ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal eder ve teminatları nakde çevrilerek Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcılar bunlar için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz. Yatırımcılar tarafından taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı,tesis ve müştemilatlara zarar verilmiş ise, bunun bedeli de ayrıca alınır." hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin"İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları" başlıklı ek 4üncü maddesinde ise,"Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin; iptali gereken hallerde üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından, başvuruda bulunulması mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde Bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez" hükmü yeralmakta olup,bu hüküm ile;kesin tahsisi henüz iptal edilmemiş durumda olup da bu kesin tahsise ilişkin üst hakkının icra yoluyla bir kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışının gerçekleştirilmiş ve taşınmazın bu kredi kuruluşu tarafından edinilmiş olması durumunda, kesin tahsisin üst hakkını icra en satın alan kredi kuruluş adına devam ettirilmesi ve böylelikle de kredi kuruluşları tarafından, tahsisli taşınmazlar üzerinde bulunan yatırımlara finansman sağlanmasında olumsuzluk yaşanmaması amaçlanmıştır.
Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, Bakanlığımız Arazi Tahsis Komisyonunun 19/3/2020 tarihli ve 5/4 numaralı kararı uyarınca; anılan üst hakkının ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icraen satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirme yapılabileceği dikkate alınarak, aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 24 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca kesin tahsisinin durumuna ilişkin olarak yapılacak değerlendirmenin, ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından başlatılan bahse konu icra takibinin sonuçlanmasından sonraya bırakılması uygun görüldüğü ve ödenmeyen kullanım/üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçları ile kesin tahsise konu taşınmazın ormanlık alana isabet eden 376.767,78 m² yüzölçümlü kısmı için hesaplanacak Orman Köylüleri Kalkındırma Gelirinin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerektiği hususları bildirilmekle,
4- Müdürlüğümüz dosyasında mübrez Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 18/02/2020 tarih ve 40223418-752.02[3129.10215]-E.40771 sayılı yazısı gereğince;
a) 4271 Sayılı Türk Medeni Kanununun 826 vd. maddeleri ve üst hakkı tesisine ilişkin resmi senette yer alan hükümler uyarınca, üst hakkı süresi sonunda üst hakkı ve üst hakkı konusu tesisler bedelsiz olarak Hazineye kalacağından, üst hakkının başlangıç tarihinden bugüne kadar geçen süre dikkate alındığında, tesislerin 22/49'unun kanunen Hazine'ye geçmiş bulunduğu,
b) Anılan taşınmaz üzerinde borçlu şirket lehine tesis edilen üst hakkının asıl dayanağının bu taşınmazın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca borçlu şirket adına yapılan kesin tahsis işlemi olduğu, şirketin üst hakkından dolayı geçmiş yıllara ait üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçlarının bulunması sebebi ile bu kesin tahsisin anılan Bakanlıkça iptal edilebileceği ve dayanağı kalmayacak bu üst hakkının da iptal ve tapudan terkin edilebileceği, rızaen terkin edilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulacağı, söz konusu kesin tahsis Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilmemiş olmakla birlikte üst hakkının iptal ve tapudan terkin edilmesi amacıyla Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/418 esas numaralı dosyasında açılan davanın derdest olduğu,
c) Üst hakkının icra yoluyla satışı sonucu devralacak olanlar, eski hak lehtarı borçlu şirketin bu üst hakkından doğan ve ileride doğacak olan mali ve diğer tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacağı, bu yükümlülükleri hiçbir ihtirazi kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getireceği,
d) Bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu üst haklarından doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı, vb.tüm borçların ödeneceği,
e) Üst hakkına konu taşınmazların bitişiğinde yer alan ve kesin tahsisi sınırları içerisinde kalan ve ayrıca bahsi geçen tesisin kullanımında bulunan yaklaşık 139.193 m2 yüzölçümlü kumluk vasıflı tescil harici alan üzerinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca borçlu şirket adına kullanma izni verildiği,
f) Ayrıca üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunulacağı,
hususları, ilgililere ilan ve tebliğ olunur.
5- Kıymet takdiri içerisinde belirtilen mekanik unsurlardan finansal kiralama şirketleri ile yapılan finansal kiralama sözleşmelerine konu olanlar ile mütemmim cüz ya da eklenti niteliği bulunmayan menkul mallar satış kapsamı dışındadır.
Adresi :Denizyaka mahallesi, Denizyaka Kamışlıgöl Kümeevleri No:1 Manavgat/Antalya
Yüzölçümü : Yukarıda yazılıdır.
İmar Durumu :Dosya içerisinde bulunan Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.07.2018 tarih ve E.14645 sayılı yazısına göre satışa konu taşınmazlardan;
* 102 ada 186 parsel, 102 ada 187 parsel, 102 ada 143 parsel, 102 ada 142 parsel, 102 ada 138 parsel, 103 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 ölçekli borçlu şirket Golf Konaklama Alanı İmar Planı Değişikliği kapsamında ‘’Golf ve Konaklama Alanı’’ içerisinde kalmakta,
* 106 ada 1 parsel numaralı taşınmazın ise bir kısmı 1/1000 ölçekli borçlu şirket Golf Konaklama Alanı İmar Planı Değişikliği kapsamında ‘’Golf ve Konaklama Alanı’’ içerisinde kalmakta, bir kısmı da 1/25.000 ölçekli Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Revizyonunda ‘’Kırsal Gelişme Alanı, Kırsal Yerleşim Alanı, Doğal Karakteri Korunacak Alan ve Hassas (A) Zonu Alanları’’ içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 360.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazlar üzerinde; Akbank T.A.Ş. lehine 1., 2., 4. ve 6 derecelerde serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotekler mevcuttur. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. lehine 3. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcuttur. Lyka Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine 5. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcuttur.
Şerhler: Taşınmaz üzerinde muhtelif icrai haciz, ihtiyati haciz ve kamu haczi ile İ.İ.K.150/c şerhleri vardır.Nevşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2014/247 Esas, 2014/277 Esas, 2014/278 Esas, 2014/288 Esas sayılı dosyalarından “ihtiyati tedbir” şerhleri bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 17/08/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 11/09/2020 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliye Sarayı C Kapısı Tarafında Kurulu Satış Salonu ( Belediye Çadırı) MANAVGAT / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (kesin ve süresiz, dosya numarası belirtilerek) vermeleri lazımdır.(Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle bulaş riskinin önlenmesi amacıyla; ihale katılımcılarının nakdi teminatlarının(esatis.uyap.gov.tr) satış portalı üzerinden veya müdürlüğümüzün T.Vakıflar Bankası T.A.O. TR930001500158007290496152 Iban Nolu hesabına açıklama kısmına dosya numarası ile ihale katılımcısının ad - soyad ile TC. Numarasının yazılarak eft/havale yatırmaları ile maske takarak sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri hususunda hassasiyet göstermeleri, ) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından; Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin"İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışa konu tahsis ve üst hakları" başlıklı ek 4üncü maddesinde,"Bakanlık tarafından adına tahsis yapılan yatırımcı lehine tesis edilen üst hakkının ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satışından önce veya sonra önceki yatırımcıdan kaynaklanan sebeplerle kesin tahsisin; iptali gereken hallerde üst hakkını icra yoluyla edinen kredi kuruluşu tarafından, başvuruda bulunulması mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, varsa Bakanlık ve ilgili idareler aleyhine açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi, tahsis koşullarına ve üst hakkı sözleşmesine ilişkin aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Bakanlıkça belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin taahhüt edilmesi halinde Bakanlıkça kesin tahsis iptal edilmez" hükmü yer almakta olup, satışa konu taşınmazların üst hakkının icra en satışının gerçekleştirilmesi ve ipotek alacaklısı kredi kuruluşu tarafından edinilmesi durumunda, T.C. KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜN'ce yeniden değerlendirileceği ve ayrıca ödenmeyen kullanım/üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçları ile kesin tahsise konu taşınmazın ormanlık alana isabet eden 376.767,78 m² yüzölçümlü kısmı için hesaplanacak Orman Köylüleri Kalkındırma Gelirinin gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerektiği ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki hususların da satış ilanı ve şartnamede yer alması belirtilmiş olduğundan: a) 4271 Sayılı Türk Medeni Kanununun 826 vd. maddeleri ve üst hakkı tesisine ilişkin resmi senette yer alan hükümler uyarınca, üst hakkı süresi sonunda üst hakkı ve üst hakkı konusu tesisler bedelsiz olarak Hazineye kalacağından, üst hakkının başlangıç tarihinden bugüne kadar geçen süre dikkate alındığında, tesislerin 22/49'unun kanunen Hazine'ye geçmiş bulunduğu, b) Anılan taşınmaz üzerinde borçlu şirket lehine tesis edilen üst hakkının asıl dayanağının bu taşınmazın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca borçlu şirket adına yapılan kesin tahsis işlemi olduğu, şirketin üst hakkından dolayı geçmiş yıllara ait üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçlarının bulunması sebebi ile bu kesin tahsisin anılan Bakanlıkça iptal edilebileceği ve dayanağı kalmayacak bu üst hakkının da iptal ve tapudan terkin edilebileceği, rızaen terkin edilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulacağı, söz konusu kesin tahsis Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilmemiş olmakla birlikte üst hakkının iptal ve tapudan terkin edilmesi amacıyla Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/418 esas numaralı dosyasında açılan davanın derdest olduğu, c) Üst hakkının icra yoluyla satışı sonucu devralacak olanlar, eski hak lehtarı borçlu şirketin bu üst hakkından doğan ve ileride doğacak olan mali ve diğer tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacağı, bu yükümlülükleri hiçbir ihtirazi kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getireceği, d) Bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu üst haklarından doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı, vb.tüm borçlarınödeneceği,e) Üst hakkına konu taşınmazların bitişiğinde yer alan ve kesin tahsisi sınırları içerisinde kalan ve ayrıca bahsi geçen tesisin kullanımımda bulunan yaklaşık 139.193 m2 yüzölçümlü kumluk vasıflı tescil harici alan üzerinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca borçlu şirket adına kullanma izni verildiği,
f) Ayrıca üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunulacağı hususlarının da satış ilanı ve satış şartmanesinde belirtilmesine karar verilmiştir.
7- Üst Hakkının hukuki durumu ve tahsis koşullarına ilişkin tüm bilgi ve belgeler, üst hakkı bedeli ve hasılat payı tutarları ile mevcut borçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden ve Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/418 esas numaralı dosyasından temin edilebileceği,
8- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/150 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İşbu ilan tebligat yapılmayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 24/06/2020

 

Bu haber 3611 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Dünyaca ünlü turizm merkezinde begonvil ekme zorunluluğu
Dünyaca ünlü turizm merkezinde begonvil ekme zorunluluğu
Akdeniz'de turist savaşları: KKTC treni kaçırıyor
Akdeniz'de turist savaşları: KKTC treni kaçırıyor